LỢI DỤNG CẢ SỰ H.Y SI.NH TÍNH MẠNG CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ LỪA ĐẢO THÌ ĐÚNG LÀ NÊN ĐI TUF Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ số tài khoản của thân nhân gia đình 3 chiến sĩ h.y sin.h trong quá trình làm nhiệm vụ tại Quan Hoa, Cầu Giấy. Theo đó, các bài đăng này đều công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân có nguyện vọng muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sĩ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất. Qua xác minh thì gia đình 3 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ ch.áy chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ, không kêu gọi tiền phúng điếu trên mạng xã hội. Tại gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, chị gái của Phúc - T.H.Y cho biết: “Số tài khoản trên mạng xã hội đúng là số tài khoản của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ. Nội bộ ngành công an cũng yêu cầu không được lan truyền thông tin này. Vì thế, nhà tôi cũng không cung cấp cho bất cứ ai số tài khoản này”.

LỢI DỤNG CẢ SỰ H.Y SI.NH TÍNH MẠNG CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ LỪA ĐẢO THÌ ĐÚNG LÀ NÊN ĐI TUF
Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ số tài khoản của thân nhân gia đình 3 chiến sĩ h.y sin.h trong quá trình làm nhiệm vụ tại Quan Hoa, Cầu Giấy.

Theo đó, các bài đăng này đều công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân có nguyện vọng muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sĩ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất.

Qua xác minh thì gia đình 3 chiến sĩ đã hy sinh trong vụ ch.áy chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ, không kêu gọi tiền phúng điếu trên mạng xã hội. Tại gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, chị gái của Phúc - T.H.Y cho biết: “Số tài khoản trên mạng xã hội đúng là số tài khoản của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ. Nội bộ ngành công an cũng yêu cầu không được lan truyền thông tin này. Vì thế, nhà tôi cũng không cung cấp cho bất cứ ai số tài khoản này”.
Được tài trợ