Mặt trên tường ở nhà không vệ sinh nên mua cây lau nhà tam giác nhỏ này tiện hơn nhiều, làm vệ sinh + phụ giúp không cần phải leo thang nữa.

Mặt trên tường ở nhà không vệ sinh nên mua cây lau nhà tam giác nhỏ này tiện hơn nhiều, làm vệ sinh + phụ giúp không cần phải leo thang nữa. 
Được tài trợ