MẸ CHỒNG ĐÒI GIỮ LƯƠNG CỦA CON DÂU Ngày xưa mình đi làm, mẹ mình chưa bao giờ hỏi mình rằng con làm được bao nhiêu tiền, con phải đưa lương cho mẹ hay như nào. Nhưng kể từ khi mình lấy chồng, mẹ chồng liên tục hỏi mình làm được bao tiền và đề nghị muốn được giữ lương của mình để chi tiêu gia đình. Bố mẹ chồng ở với vợ chồng mình, từ trước đến nay chồng đi làm nhận lương toàn đưa cho mẹ chứ không hề đưa cho mình, mặc dù mình là người chi tiêu trong gia đình. Gần đây mẹ chồng còn liên tục yêu cầu mình phải đưa lương cho để mẹ chồng kiểm soát hộ. Lý do đơn giản là vợ chồng mình còn trẻ, không biết chi tiêu tiền. Mình không đưa tiền thì mẹ chồng lại đi rêu rao với mọi người là mình láo, mình trứng đòi khôn hơn vịt. Giờ mình mua cái áo, mua đôi giày, đôi dép cũng bị mẹ chồng nói lên nói xuống vì tiêu tiền không đúng. Nghĩ nó cũng khổ, chồng mình thì sợ mẹ, cũng chả bao giờ dám nói năng gì chỉ bảo mình cố gắng, chán thật đấy, chẳng lẽ lại bỏ chồng.__________Chia sẻ của Minh Thúy.

MẸ CHỒNG ĐÒI GIỮ LƯƠNG CỦA CON DÂU Ngày xưa mình đi làm, mẹ mình chưa bao giờ hỏi mình rằng con làm được bao nhiêu tiền, con phải đưa lương cho mẹ hay như nào. Nhưng kể từ khi mình lấy chồng, mẹ chồng liên tục hỏi mình làm được bao tiền và đề nghị muốn được giữ lương của mình để chi tiêu gia đình. Bố mẹ chồng ở với vợ chồng mình, từ trước đến nay chồng đi làm nhận lương toàn đưa cho mẹ chứ không hề đưa cho mình, mặc dù mình là người chi tiêu trong gia đình. Gần đây mẹ chồng còn liên tục yêu cầu mình phải đưa lương cho để mẹ chồng kiểm soát hộ. Lý do đơn giản là vợ chồng mình còn trẻ, không biết chi tiêu tiền. Mình không đưa tiền thì mẹ chồng lại đi rêu rao với mọi người là mình láo, mình trứng đòi khôn hơn vịt. Giờ mình mua cái áo, mua đôi giày, đôi dép cũng bị mẹ chồng nói lên nói xuống vì tiêu tiền không đúng. Nghĩ nó cũng khổ, chồng mình thì sợ mẹ, cũng chả bao giờ dám nói năng gì chỉ bảo mình cố gắng, chán thật đấy, chẳng lẽ lại bỏ chồng.__________Chia sẻ của Minh Thúy.
Được tài trợ