MẸ CỦA CÔNG CHÚA BONG BÓNG ĐÃ LÊN TIẾNG Trước lùm xùm Kellie - học trò Binz bị tố hút 50 quả 🎈nhưng không chia tiền bill, mẹ của em đã tung đoạn chát chứng minh một nam thanh niên đã ngỏ lời “mời chầu này”, đồng thời nhắn tin cho người này để giải quyết. Mẹ Kellie cho biết sẽ gặp mặt trực tiếp nói chuyện rồi thanh toán, bên cạnh đó sẽ nhờ pháp luật can thiệp với nam thanh niên này vì dụ dỗ trẻ vị thành niên sử dụng chất c*m. Bà mẹ này cũng chia sẻ thêm hiện tại tâm lý của Kellie đang rất bất ổn do chịu sự công kích quá lớn từ CĐM.

MẸ CỦA CÔNG CHÚA BONG BÓNG ĐÃ LÊN TIẾNG 

Trước lùm xùm Kellie - học trò Binz bị tố hút 50 quả 🎈nhưng không chia tiền bill, mẹ của em đã tung đoạn chát chứng minh một nam thanh niên đã ngỏ lời “mời chầu này”, đồng thời nhắn tin cho người này để giải quyết.

Mẹ Kellie cho biết sẽ gặp mặt trực tiếp nói chuyện rồi thanh toán, bên cạnh đó sẽ nhờ pháp luật can thiệp với nam thanh niên này vì dụ dỗ trẻ vị thành niên sử dụng chất c*m. Bà mẹ này cũng chia sẻ thêm hiện tại tâm lý của Kellie đang rất bất ổn do chịu sự công kích quá lớn từ CĐM.
Được tài trợ