MẸ KHÔNG THỂ CHỜ ĐỂ ĐÓN NGƯỜI CON THỨ 3 TRỞ VỀ... Năm 2020, hàng triệu người Việt Nam đã từng rơi nước mắt khi xem khoảnh khắc cụ Nguyễn Thị Tân (Đô Lương, Nghệ An) bật khóc, khi ôm hài cốt con trai hi sinh 50 năm trước vào lòng. Cụ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được h.à.i c.ố.t. Cụ Tân được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2012. Hiện tại, gia đình mới tìm được 1 con và đang rất mong mỏi tìm thấy h.à.i c.ố.t của người con trai thứ 3. Vào khuya nay 13/6, cụ đã rời xa trần thế, vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 111 tuổi! (Thông tin từ fanpage Nghệ An) #Vietnamnet #Câuchuyệncuộcsống

MẸ KHÔNG THỂ CHỜ ĐỂ ĐÓN NGƯỜI CON THỨ 3 TRỞ VỀ...

Năm 2020, hàng triệu người Việt Nam đã từng rơi nước mắt khi xem khoảnh khắc cụ Nguyễn Thị Tân (Đô Lương, Nghệ An) bật khóc, khi ôm hài cốt con trai hi sinh 50 năm trước vào lòng.

Cụ Tân có 4 người con trai thì 2 người đi bộ đội và hy sinh tại chiến trường. Ngoài liệt sĩ Nguyễn Tất Tân thì còn có người con thứ 3 là liệt sĩ Nguyễn Tất Văn, chiến đấu và hi sinh tại chiến trường Quảng Trị, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được h.à.i c.ố.t.

Cụ Tân được phong tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vào năm 2012. Hiện tại, gia đình mới tìm được 1 con và đang rất mong mỏi tìm thấy h.à.i c.ố.t của người con trai thứ 3.

Vào khuya nay 13/6, cụ đã rời xa trần thế, vì tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 111 tuổi! 

(Thông tin từ fanpage Nghệ An)
#Vietnamnet #Câuchuyệncuộcsống
Được tài trợ