Mé, t cười chớt 😂😂😂

Mé, t cười chớt 😂😂😂
Huân Phú Nguyễn
Huân Phú Nguyễn

Thế thằng nào là thằng chơi đá thằng nào chơi ke k nói rõ :))

Vinh Nguyễn
Vinh Nguyễn

2 thằng này bớt đập đá lại

Thiên Trường Địa Hải
Thiên Trường Địa Hải

Nói như bê đê đi

Hoàng Hiệp
Hoàng Hiệp

Đấm nhau à

Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh

Chuẩn! 1 thằng thức trắng đêm cuốn vào những trò chơi. Còn 1 thằng phê nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc thì hiểu thế đéo nào đc

Được tài trợ