MÌNH CỨ SỐNG TỬ TẾ, TRỜI XANH SẼ TỰ KHẮC AN BÀI 🍀 Chủ quán cho biết, hai vợ chồng anh đã khởi nghiệp được khá lâu. Để mở tiệm cơm gà ở Bình Tân này, họ đã phải dồn hết tiền tiết kiệm của mình vào đó. Thế nhưng, chuyện kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Rất nhiều ngày, quán cơm không có khách, doanh thu cũng chẳng có, thậm chí còn phải đối mặt với khoản lỗ. Nhưng thay vì ngồi ủ rũ một chỗ, họ lại quyết định làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi ngày, họ lại tất bật mở hàng từ 9 giờ sáng đến tận 21 giờ đêm. Đến khi đóng cửa, cặp vợ chồng lại mang những phần cơm còn lại tặng cho người vô gia cư. Tin rằng tinh thần tích cực, sự lạc quan và lòng tốt bụng của vợ chồng chủ quán chắc chắn sẽ được đền đáp bằng một ngài nào đó, quán ăn trở nên phát đạt.

MÌNH CỨ SỐNG TỬ TẾ, TRỜI XANH SẼ TỰ KHẮC AN BÀI 🍀

Chủ quán cho biết, hai vợ chồng anh đã khởi nghiệp được khá lâu. Để mở tiệm cơm gà ở Bình Tân này, họ đã phải dồn hết tiền tiết kiệm của mình vào đó. Thế nhưng, chuyện kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận lợi. Rất nhiều ngày, quán cơm không có khách, doanh thu cũng chẳng có, thậm chí còn phải đối mặt với khoản lỗ.

Nhưng thay vì ngồi ủ rũ một chỗ, họ lại quyết định làm việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi ngày, họ lại tất bật mở hàng từ 9 giờ sáng đến tận 21 giờ đêm. Đến khi đóng cửa, cặp vợ chồng lại mang những phần cơm còn lại tặng cho người vô gia cư. 

Tin rằng tinh thần tích cực, sự lạc quan và lòng tốt bụng của vợ chồng chủ quán chắc chắn sẽ được đền đáp bằng một ngài nào đó, quán ăn trở nên phát đạt.
Được tài trợ