Mỗi lần lau sàn nhà ở nhà luôn có mùi tanh hôi khó chịu vô cùng, baking soda và giấm trắng học được từ chị lau nhà ➕ nước giặt sau khi lau xong thơm và sáng, ít côn trùng bay hơn.

Mỗi lần lau sàn nhà ở nhà luôn có mùi tanh hôi khó chịu vô cùng, baking soda và giấm trắng học được từ chị lau nhà ➕ nước giặt sau khi lau xong thơm và sáng, ít côn trùng bay hơn. 
Được tài trợ