Mong pháp luật có hình phạt thích đáng! Chia sẻ với Phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích cho người bị hại khá bối rối khi nhận việc này. Ông cảm thấy ám ảnh và không tin được trên đời lại có người á/c đến thế. "Phải nói đây là vụ án sử dụng bạ* lự* kinh hoà*g nhất trong lịch sử mà tôi từng biết, từng tham gia công tác tố tụng gần 20 năm nay. Chưa vụ án nào mà các tình tiết lại thể hiện t*n ác, ma* rợ đến vậy với một cháu bé. Khi tiếp cận, tôi cũng từng đặt câu hỏi liệu có nguyên nhân gì khác dẫn đến chuyện xảy ra vụ việc kinh hoàng này", ông Thơm đặt ra câu hỏi. Theo vị luật sư này, tội ác đến từ nhiều phía và hai bị cáo là người có học thức, trình độ nhưng lại gây ra hành động không thể dung thứ."Không thể có một lý lẽ nào có thể biện minh nổi cho hành vi không còn tính người như vậy" - luật sư nói.

Mong pháp luật có hình phạt thích đáng!

Chia sẻ với Phóng viên, luật sư Nguyễn Anh Thơm, người bảo vệ quyền và lợi ích cho người bị hại khá bối rối khi nhận việc này. Ông cảm thấy ám ảnh và không tin được trên đời lại có người á/c đến thế. "Phải nói đây là vụ án sử dụng bạ* lự* kinh hoà*g nhất trong lịch sử mà tôi từng biết, từng tham gia công tác tố tụng gần 20 năm nay. Chưa vụ án nào mà các tình tiết lại thể hiện t*n ác, ma* rợ đến vậy với một cháu bé. Khi tiếp cận, tôi cũng từng đặt câu hỏi liệu có nguyên nhân gì khác dẫn đến chuyện xảy ra vụ việc kinh hoàng này", ông Thơm đặt ra câu hỏi.

Theo vị luật sư này, tội ác đến từ nhiều phía và hai bị cáo là người có học thức, trình độ nhưng lại gây ra hành động không thể dung thứ."Không thể có một lý lẽ nào có thể biện minh nổi cho hành vi không còn tính người như vậy" - luật sư nói.
Được tài trợ