Muốn yêu em phải hiểu em, phải chiều em, phải chịu nghe full bài “Chờ Iu Chill” 🥹🤣 Tiếng lòng của 1 đứa FA đang tự an ủi vừa coi MV vừa ảo tưởng 👇👇 #Chờ_iu_chill #Chillphutdung #DeChoat #TienTien

Muốn yêu em phải hiểu em, phải chiều em, phải chịu nghe full bài “Chờ Iu Chill” 🥹🤣 

Tiếng lòng của 1 đứa FA đang tự an ủi vừa coi MV vừa ảo tưởng 👇👇

#Chờ_iu_chill #Chillphutdung #DeChoat #TienTien
Được tài trợ