Nếu bạn lừa được ai đó, đừng vội nghĩ rằng họ là kẻ ngốc. Chỉ là họ đã tin tưởng bạn quá nhiều, so với những gì bạn xứng đáng nhận được. Xem thêm một số đầu sách hay về Jack Ma:

Nếu bạn lừa được ai đó, đừng vội nghĩ rằng họ là kẻ ngốc. Chỉ là họ đã tin tưởng bạn quá nhiều, so với những gì bạn xứng đáng nhận được.

Xem thêm một số đầu sách hay về Jack Ma:
Được tài trợ