Nếu bạn tự mình mang theo con nhỏ, bạn sẽ bị thương nếu không chú ý đến. Thực sự cần có ổ cắm để bảo vệ ngôi nhà. Đừng đợi đến khi trẻ bị thương rồi mới hối hận vào phòng phát sóng trực tiếp.

Nếu bạn tự mình mang theo con nhỏ, bạn sẽ bị thương nếu không chú ý đến. Thực sự cần có ổ cắm để bảo vệ ngôi nhà. Đừng đợi đến khi trẻ bị thương rồi mới hối hận vào phòng phát sóng trực tiếp. 
Được tài trợ