Nếu bộ tản nhiệt bị rò rỉ, có thể dễ dàng sử dụng phương pháp này.

Nếu bộ tản nhiệt bị rò rỉ, có thể dễ dàng sử dụng phương pháp này. 
Được tài trợ