Nếu không thể có nụ cười thì bạn phải biết cách tạo ra nụ cười của riêng mình

Nếu không thể có nụ cười thì bạn phải biết cách tạo ra nụ cười của riêng mình
Được tài trợ