Nếu tớ không dọn dẹp nó cả ngày thì sẽ không sạch. Có phải rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng vậy không? mình cảm thấy mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, ăn uống thơm tho và ngủ rất an toàn. .

Nếu tớ không dọn dẹp nó cả ngày thì sẽ không sạch. Có phải rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng vậy không? mình cảm thấy mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, ăn uống thơm tho và ngủ rất an toàn. . 
Được tài trợ