Ngày hẹn hò đầu tiên, chỉ có trà đá và nước lọc, vậy mà em vẫn yêu tôi❤️

Ngày hẹn hò đầu tiên, chỉ có trà đá và nước lọc, vậy mà em vẫn yêu tôi❤️
Được tài trợ