NGHỆ AN: XÓT XA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT, KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE BUS! Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón mn ạ :(( Trời Nghệ An thì nắng nóng như đổ lửa… Clip dưới cmt Nguồn: Nghệ An #beatvn

NGHỆ AN: XÓT XA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT, KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE BUS!

Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón mn ạ :(( Trời Nghệ An thì nắng nóng như đổ lửa… 

Clip dưới cmt
Nguồn: Nghệ An
#beatvn
Được tài trợ