NGHỆ AN: XÓT XA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT, KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE BUS! Clip 👇 cmt Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón mọi người ạ :(( Trời Nghệ An thì nắng nóng như đổ lửa… Nguồn: Nghệ An

NGHỆ AN: XÓT XA NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHIẾM KHUYẾT, KHÔNG BẮT ĐƯỢC XE BUS! Clip 👇 cmt

Anh ấy bảo đứng đây 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi mà 4 xe đi qua không đón mọi người ạ :(( Trời Nghệ An thì nắng nóng như đổ lửa… 

Nguồn: Nghệ An
Được tài trợ