Nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ:“Thuỷ Tiên đã quyên góp được 105 tỷ đồng. Một số tiền đáng kinh ngạc và khâm phục. Em hãy thuê luật sư và một ekip thật cẩn thận để setup thời gian làm những việc từ thiện tuyệt vời này! Nhưng theo anh em trao ngay 80 tỷ tới đại diện UBMTTQ hoặc Quỹ Vì Người Nghèo VN để nhờ mọi người cùng thay em làm việc thiện nguyện đó. Còn lại em mới đủ sức làm và không mất nhiều thời gian vào công việc thiện nguyện ảnh hưởng tới gia đình và sức khoẻ cá nhân! Cảm ơn Thuỷ Tiên - Công Vinh cặp đôi vàng hiếm có! Nhớ giữ sức khoẻ nha em!!”

Nghệ sĩ Vượng Râu chia sẻ:“Thuỷ Tiên đã quyên góp được 105 tỷ đồng.  Một số tiền đáng kinh ngạc và khâm phục. Em hãy thuê luật sư và một ekip thật cẩn thận để setup thời gian làm những việc từ thiện tuyệt vời này!  Nhưng theo anh em trao ngay 80 tỷ tới đại diện UBMTTQ hoặc Quỹ Vì Người Nghèo VN để nhờ mọi người cùng thay em làm việc thiện nguyện đó. Còn lại em mới đủ sức làm và không mất nhiều thời gian vào công việc thiện nguyện ảnh hưởng tới gia đình và sức khoẻ cá nhân!  Cảm ơn Thuỷ Tiên - Công Vinh cặp đôi vàng hiếm có! Nhớ giữ sức khoẻ nha em!!”
Được tài trợ