NGHỆ SĨ XUÂN BẮC, QUỐC KHÁNH VÀ CHÍ TRUNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ SĨ NHÂN DÂN" Với những đóng góp không biết mệt mỏi về nền nghệ thuật nước nhà thì mới đây, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung cùng 136 nghệ sĩ khác đã được có tên trong danh sách hồ sơ Đề nghị xét tặng danh hiệu ''Nghệ sĩ nhân dân'' của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc lấy ý kiến của nhân dân sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ 26/7 đến hết ngày 16/8 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định. Chúc bộ 3 Thiên Đình sẽ cùng nhau đạt được danh hiệu vô cùng vinh dự kể trên <3 #beatvn #news

NGHỆ SĨ XUÂN BẮC, QUỐC KHÁNH VÀ CHÍ TRUNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU "NGHỆ SĨ NHÂN DÂN"

Với những đóng góp không biết mệt mỏi về nền nghệ thuật nước nhà thì mới đây, NSƯT Xuân Bắc, NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung cùng 136 nghệ sĩ khác đã được có tên trong danh sách hồ sơ Đề nghị xét tặng danh hiệu ''Nghệ sĩ nhân dân'' của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Việc lấy ý kiến của nhân dân sẽ được tiến hành trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ 26/7 đến hết ngày 16/8 trước khi Hội đồng cấp Nhà nước họp theo quy định.

Chúc bộ 3 Thiên Đình sẽ cùng nhau đạt được danh hiệu vô cùng vinh dự kể trên <3

#beatvn #news
Được tài trợ