NGHI NGỜ LÂU RỒI :)))) Triệu Vân (sinh? - mất năm 229), tự là T.ử Long, người huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay. Vào cuối năm 1999, một đội khảo cổ - của chính phủ Trung Quốc đã khai quật m.ộ của Lưu Bị và đã phát hiện một số lượng lớn các văn vật này. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của hoàng đế Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta khám phá ra một bí mật suốt 2000 năm nay chưa được biết đến. Đó chính là danh tướng Tam quốc Triệu Vân thực chất là... gái giả trai.

NGHI NGỜ LÂU RỒI  :))))

Triệu Vân (sinh? - mất năm 229), tự là T.ử Long, người huyện Chính Định Nam, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày nay.

Vào cuối năm 1999, một đội khảo cổ - của chính phủ Trung Quốc đã khai quật m.ộ của Lưu Bị và đã phát hiện một số lượng lớn các văn vật này.

Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của hoàng đế Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta khám phá ra một bí mật suốt 2000 năm nay chưa được biết đến. Đó chính là danh tướng Tam quốc Triệu Vân thực chất là... gái giả trai.
Được tài trợ