Ngọt ngào đến mấy cũng ra ngoài đây

Ngọt ngào đến mấy cũng ra ngoài đây
K.C Nguyễn
K.C Nguyễn

Được tặng bó hoa thì cả đêm NÓ giã cho LÊN BỜ XUỐNG RUỘNG 🤣

Nguyễn Đình Chuyên
Nguyễn Đình Chuyên

Lãng phí quá

Lương Hải Khẩu
Lương Hải Khẩu

Lãng phí!

Được tài trợ