Người buồn nhất Thủ Đô tối hôm qua 🥲 Anh Tây đứng gào thét trong mưa vì chiếc chiến mã iu thích chớt máy do ngập nước, nhưng mà nhìn anh cứ thấy quen quen =))

Người buồn nhất Thủ Đô tối hôm qua 🥲

Anh Tây đứng gào thét trong mưa vì chiếc chiến mã iu thích chớt máy do ngập nước, nhưng mà nhìn anh cứ thấy quen quen =))
Được tài trợ