Người buồn nhất Thủ Đô tối hôm qua🥲 Anh Tây đứng gào thét trong mưa vì chiếc chiến mã iu thích chớt máy do ngập nước, nhưng mà nhìn anh cứ thấy quen quen =))

Người buồn nhất Thủ Đô tối hôm qua🥲

Anh Tây đứng gào thét trong mưa vì chiếc chiến mã iu thích chớt máy do ngập nước, nhưng mà nhìn anh cứ thấy quen quen =))
Được tài trợ