Người dân ở khắp nơi đang nấu bánh chưng gửi vào vùng lũ. Bánh chưng tuy mất thời gian làm hơn, nhưng bà con có thể ăn ngay và no lâu hơn. Cực kỳ hữu ích. Hoàng tử Lang Liêu hẳn sẽ rất tự hào. <3

Người dân ở khắp nơi đang nấu bánh chưng gửi vào vùng lũ. Bánh chưng tuy mất thời gian làm hơn, nhưng bà con có thể ăn ngay và no lâu hơn. Cực kỳ hữu ích. Hoàng tử Lang Liêu hẳn sẽ rất tự hào. <3
Được tài trợ