Người ta hỏi tôi thế nào là bạn thân, tôi liền cho họ đọc tin nhắn...

Người ta hỏi tôi thế nào là bạn thân, tôi liền cho họ đọc tin nhắn...
Được tài trợ