Người ta mải nói về những vịnh, những dòng sông mới nổi ở Hà Nội mà quên đi những mất mát tính bằng nước mắt của tiểu thương, của những người sinh sống bằng nghề bán hàng dạo 😓

Người ta mải nói về những vịnh, những dòng sông mới nổi ở Hà Nội mà quên đi những mất mát tính bằng nước mắt của tiểu thương, của những người sinh sống bằng nghề bán hàng dạo 😓
Được tài trợ