Người ta nói tôi là đứa chỉ biết ru rú ở nhà, chứ họ đâu biết tại tôi hết tiền 🥲

Người ta nói tôi là đứa chỉ biết ru rú ở nhà, chứ họ đâu biết tại tôi hết tiền 🥲
Được tài trợ