NGƯỜI VIỆT CHÚNG TÔI TUY THIẾU THỐN VỀ VẬT CHẤT THẬT ĐẤY NHƯNG TÌNH NGƯỜI LUÔN LUÔN ĐONG ĐẦY 🥰Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để đi ủng hộ Miền Trung . Vào ủng hộ 200 nghìn nhờ mua đồ chuyển đến tay bà con. Nụ cười của chị tuy ẩn sau lớp khẩu trang nhưng chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra và thấu hiểu được tình cảm của chị muốn gửi gắm tới nhân dân miền Trung. Cố lên nhé "khúc ruột" ơi, cả nước hướng về các bạn!!! Cre: Khanh Ngoc Nguyen/ gr Việt nam ơi#KSC

NGƯỜI VIỆT CHÚNG TÔI TUY THIẾU THỐN VỀ VẬT CHẤT THẬT ĐẤY NHƯNG TÌNH NGƯỜI LUÔN LUÔN ĐONG ĐẦY 🥰Chị lao công đi làm qua thấy đoàn mình đang soạn đồ để đi ủng hộ Miền Trung . Vào ủng hộ 200 nghìn nhờ mua đồ chuyển đến tay bà con. Nụ cười của chị tuy ẩn sau lớp khẩu trang nhưng chắc chắn ai cũng sẽ nhận ra và thấu hiểu được tình cảm của chị muốn gửi gắm tới nhân dân miền Trung. Cố lên nhé "khúc ruột" ơi, cả nước hướng về các bạn!!! Cre: Khanh Ngoc Nguyen/ gr Việt nam ơi#KSC
Được tài trợ