Người Việt Nam lạ thật đấy.... không quen biết nhưng cứ thấy đi miền Trung cứu lũ là gửi tiền, gửi đồ, trong người có bao nhiều thì gửi hết bấy nhiêu!❤️❤️❤️Số tiền không nhiều nhưng nó là bữa ăn của rất nhiều người. Cảm ơn chị, vừa làm đẹp cho đường, vừa làm đẹp cho đời.❤️❤️❤️Nguồn: MXH

Người Việt Nam lạ thật đấy.... không quen biết nhưng cứ thấy đi miền Trung cứu lũ là gửi tiền, gửi đồ, trong người có bao nhiều thì gửi hết bấy nhiêu!❤️❤️❤️Số tiền không nhiều nhưng nó là bữa ăn của rất nhiều người. Cảm ơn chị, vừa làm đẹp cho đường, vừa làm đẹp cho đời.❤️❤️❤️Nguồn: MXH
Được tài trợ