Nhìn hình ảnh mẹ bé V.A tựa vào hai luật sư để bước vào phiên tòa sáng nay, thực sự không kìm được nước mắt vì thương chị, thương con. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn được thế, chẳng có danh xưng nào cho gọi tên những người mẹ mất đi đứa con mà mình sinh ra. Định mệnh đã gắn kết V.A với chị, nhưng kẻ ác lại làm mẹ con chị chia lìa. Ngày hôm nay phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu, công lý sẽ lên tiếng, kẻ ác sẽ phải đối diện với tòa án của luật pháp, tòa án của lương tâm. Mong mẹ V.A và đoàn luật sư sẽ vững ý chí, mạnh mẽ, quyết đoán trong hành trình đòi lại công bằng cho con. Ảnh: Tân Châu #24h #XetXuVuBeAn8TuoiBiBaoHanh

Nhìn hình ảnh mẹ bé V.A tựa vào hai luật sư để bước vào phiên tòa sáng nay, thực sự không kìm được nước mắt vì thương chị, thương con. Chẳng có nỗi đau nào lớn hơn được thế, chẳng có danh xưng nào cho gọi tên những người mẹ mất đi đứa con mà mình sinh ra. 

Định mệnh đã gắn kết V.A với chị, nhưng kẻ ác lại làm mẹ con chị chia lìa. Ngày hôm nay phiên tòa sẽ chính thức bắt đầu, công lý sẽ lên tiếng, kẻ ác sẽ phải đối diện với tòa án của luật pháp, tòa án của lương tâm. 

Mong mẹ V.A và đoàn luật sư sẽ vững ý chí, mạnh mẽ, quyết đoán trong hành trình đòi lại công bằng cho con. 

Ảnh: Tân Châu 
#24h #XetXuVuBeAn8TuoiBiBaoHanh
Được tài trợ