Nhìn mặt cô ấy thật hạnh phúc khi nhận quà 20-10 muộn 😅

Nhìn mặt cô ấy thật hạnh phúc khi nhận quà 20-10 muộn 😅
Maii Hươngg
Maii Hươngg

Nhung Nguyen Phương Thanh 😂😂😂😂 chịu

Gà Tây
Gà Tây

Bé Mun quà xịn

Nguyễn Văn Kiên
Nguyễn Văn Kiên

60 chộc nghìn đấy,mặt sị như trư bát giới

Mạnh Long
Mạnh Long

nhìn cái mặt kìa

Bích Kỳ
Bích Kỳ

Tường Vikkk

Long Hoàng
Long Hoàng

Ngọc Văn giống e túi đòi dảy cầu mụ diệu ri

Nhật Vượng
Nhật Vượng

Chết với bà

Đỗ Huyền
Đỗ Huyền

Lan Lê ô haha thấy quen quen

Bảy Ngáo
Bảy Ngáo

Chanel còn đòi ji nữa 😂😂

Nguyễn Minh Long
Nguyễn Minh Long

Nguyễn Yến Ngọc để tui tặng quà 20/11 cho bạn hén

Thu Thảo
Thu Thảo

duii dẻ kh quạo ...

Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công

Chất luôn haha

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý

Hồng Ngân giống c thế

TuyếtPhượng Nguyễn
TuyếtPhượng Nguyễn

Ôi, bất ngờ chưa 🤣🤣🤣

Kỉ Niệm
Kỉ Niệm

Cầm phi luôn

Văn Nguyễn
Văn Nguyễn

Hàng ngoại hẳn hoi

Hà Thiện Chí
Hà Thiện Chí

Mất dạy ghê 😂

Trương Khánh Dụ
Trương Khánh Dụ

Bất ngờ chưa bà già 🤣

Nguyễn Khánh Duy
Nguyễn Khánh Duy

Rồi xíu thg đó bị nhét dô họng

Diệu Đỗ
Diệu Đỗ

Bắt ngờ ghê

Được tài trợ