"Nhưng đến hôm thấy Oanh trở về Việt Nam, tôi biết Oanh đã không cứu vãn được hôn nhân của mình. Và rồi hôm nay Hoàng Oanh đã trở lại với sự nghiệp” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ #MOODAsia #MOODRadio

"Nhưng đến hôm thấy Oanh trở về Việt Nam, tôi biết Oanh đã không cứu vãn được hôn nhân của mình. Và rồi hôm nay Hoàng Oanh đã trở lại với sự nghiệp” - Hồ Ngọc Hà chia sẻ

#MOODAsia #MOODRadio
Được tài trợ