Những đòn bánh tét, cặp bánh chưng vượt nước lớn đến với bà con miền Trung đang bị cái đói dài ngày đe dọa. Nếu có ai hỏi chúng tôi rằng thế nào là "đồng bào", thì người Việt Nam chúng tôi xin trả lời là đây !!!Ảnh: Tôi Yêu Long Thành

Những đòn bánh tét, cặp bánh chưng vượt nước lớn đến với bà con miền Trung đang bị cái đói dài ngày đe dọa. Nếu có ai hỏi chúng tôi rằng thế nào là "đồng bào", thì người Việt Nam chúng tôi xin trả lời là đây !!!Ảnh: Tôi Yêu Long Thành
Được tài trợ