NHỮNG KẺ GIÀNH GIẬT TRÊN NỖI KHỐN CÙNG CỦA ĐỒNG BÀO!Đang có tình trạng "lá lành giành của lá rách" ở một số khu vực mà các đoàn cứu trợ đặt chân đến. Trong ảnh là đội quân xin quà xuất hiện thường xuyên dọc các trục đường chính, trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).Anh em trong đoàn từ thiện bức xúc gọi điện về cho biết, một số bà o bán hàng tạp hóa nơi đoàn đi qua đã liên tục xui người nhà ùa ra đường, đón lõng những người cứu trợ để vòi quà với thái độ rất khó chịu. Vì vậy khuyến cáo mọi người không nên phát tiền, quà cho đội quân "chuyên nghiệp" này, thay vào đó nên cố gắng tiếp cận những ngôi làng bị nước lũ cô lập suốt nhiều ngày qua.Một số anh em nói rằng, sau đợt lũ này nhiều nhà mặt đường có thể sẽ mở cửa hiệu tạp hóa vì số lượng mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống... nhận được quá nhiều. Trong khi đó ở nhiều nơi bà con vẫn đang kêu cứu vì đói và rét do bị nước lũ phong tỏa.Cre: Song Hà

NHỮNG KẺ GIÀNH GIẬT TRÊN NỖI KHỐN CÙNG CỦA ĐỒNG BÀO!Đang có tình trạng "lá lành giành của lá rách" ở một số khu vực mà các đoàn cứu trợ đặt chân đến. Trong ảnh là đội quân xin quà xuất hiện thường xuyên dọc các trục đường chính, trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).Anh em trong đoàn từ thiện bức xúc gọi điện về cho biết, một số bà o bán hàng tạp hóa nơi đoàn đi qua đã liên tục xui người nhà ùa ra đường, đón lõng những người cứu trợ để vòi quà với thái độ rất khó chịu. Vì vậy khuyến cáo mọi người không nên phát tiền, quà cho đội quân "chuyên nghiệp" này, thay vào đó nên cố gắng tiếp cận những ngôi làng bị nước lũ cô lập suốt nhiều ngày qua.Một số anh em nói rằng, sau đợt lũ này nhiều nhà mặt đường có thể sẽ mở cửa hiệu tạp hóa vì số lượng mỳ tôm, bánh kẹo, nước uống... nhận được quá nhiều. Trong khi đó ở nhiều nơi bà con vẫn đang kêu cứu vì đói và rét do bị nước lũ phong tỏa.Cre: Song Hà
Được tài trợ