NÓNG: BẠN THÂN KIÊM QUẢN LÝ CỦA TANGMO THỪA NHẬN ĐÃ L.Ừ.A NỮ DIỄN VIÊN ĐI "TIẾP KHÁCH", HIỆN ĐANG CẢM THẤY HỐI HẬN Trong đoạn tin nhắn, Gatick cảm ơn người không rõ danh tính kia vì đã liên hệ để giúp đỡ mình. Người này khuyên cô nên nói ra tất cả sự thật, phí luật sư sẽ do họ chịu trách nhiệm chi trả. Đáng chú ý, Gatick nói rằng bản thân đã bị é.p b.u.ộ.c và đang cảm thấy sai lầm vì chấp nhận làm việc này.. CHI TIẾT 👇 CMT!!!!

NÓNG: BẠN THÂN KIÊM QUẢN LÝ CỦA TANGMO THỪA NHẬN ĐÃ L.Ừ.A NỮ DIỄN VIÊN ĐI "TIẾP KHÁCH", HIỆN ĐANG CẢM THẤY HỐI HẬN

Trong đoạn tin nhắn, Gatick cảm ơn người không rõ danh tính kia vì đã liên hệ để giúp đỡ mình. Người này khuyên cô nên nói ra tất cả sự thật, phí luật sư sẽ do họ chịu trách nhiệm chi trả. Đáng chú ý, Gatick nói rằng bản thân đã bị é.p b.u.ộ.c và đang cảm thấy sai lầm vì chấp nhận làm việc này.. CHI TIẾT 👇 CMT!!!!
Được tài trợ