Nữ thần sắc đẹp của đội cổ vũ bóng đá Doosan Bears Seo Hyun Sook.

Nữ thần sắc đẹp của đội cổ vũ bóng đá Doosan Bears Seo Hyun Sook. 
Được tài trợ