Ơ ĐỘNG ĐẤT À? KHÔNG PHẢI, ĐẤY LÀ QUANG LINH ĐANG GIÚP BÀ CON ANGOLA ĐI LÊN !!! Nhìn hình ảnh này thật sự xúc động: máy cày đang làm việc miệt mài trên mảnh đất mà trước đây chỉ toàn đất bạc màu, sỏi đá, không một cây trồng tự phát nào bám trụ nổi. Thay vì nai lưng ra dùng hết 100% sức người, bà con Angola đã được máy móc hỗ trợ để làm việc hiệu quả hơn. Từ ngày câu giống đầu tiên cho thu hoạch đến ngày màu xanh phủ khắp Angola, thật thầm cảm ơn team Quang Linh Vlogs đã bỏ tiền, công sức và cả tình yêu để gánh trên vai sứ mệnh cao cả là cứu đói và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người. Từ Việt Nam gửi lời chúc mừng đến đất nước Châu Phi xa xôi, tự hào lắm người Việt Nam ơi 🇻🇳 Ảnh: Quang Linh Vlogs Team

Ơ ĐỘNG ĐẤT À? KHÔNG PHẢI, ĐẤY LÀ QUANG LINH ĐANG GIÚP BÀ CON ANGOLA ĐI LÊN !!! 

Nhìn hình ảnh này thật sự xúc động: máy cày đang làm việc miệt mài trên mảnh đất mà trước đây chỉ toàn đất bạc màu, sỏi đá, không một cây trồng tự phát nào bám trụ nổi. 

Thay vì nai lưng ra dùng hết 100% sức người, bà con Angola đã được máy móc hỗ trợ để làm việc hiệu quả hơn. Từ ngày câu giống đầu tiên cho thu hoạch đến ngày màu xanh phủ khắp Angola, thật thầm cảm ơn team Quang Linh Vlogs đã bỏ tiền, công sức và cả tình yêu để gánh trên vai sứ mệnh cao cả là cứu đói và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người. 

Từ Việt Nam gửi lời chúc mừng đến đất nước Châu Phi xa xôi, tự hào lắm người Việt Nam ơi 🇻🇳

Ảnh: Quang Linh Vlogs Team
Được tài trợ