Ông nghĩ ai cũng như ổng, làm từ thiện khuyên người ta đừng donate 🤣

Ông nghĩ ai cũng như ổng, làm từ thiện khuyên người ta đừng donate 🤣
Được tài trợ