Ong ngủ từ 5-8 tiếng mỗi ngày, thỉnh thoảng ngủ trên một bông hoa. Ngoài ra, ong còn thích ngủ chung với con khác, và giữ các chi với nhau. Cute xỉuuuuu! 🐝♥️ (Cre: Thế Giới Vi Sinh)

Ong ngủ từ 5-8 tiếng mỗi ngày, thỉnh thoảng ngủ trên một bông hoa. Ngoài ra, ong còn thích ngủ chung với con khác, và giữ các chi với nhau. Cute xỉuuuuu! 🐝♥️

(Cre: Thế Giới Vi Sinh)
Được tài trợ