Ống nước được bọc bông cách nhiệt chống đông, chống nắng, nếu cố định thì dùng dây buộc cáp rất tiện lợi và nhanh chóng, dây buộc cáp nhựa lâu mòn quá không bền, dây inox bền và chắc. .

Ống nước được bọc bông cách nhiệt chống đông, chống nắng, nếu cố định thì dùng dây buộc cáp rất tiện lợi và nhanh chóng, dây buộc cáp nhựa lâu mòn quá không bền, dây inox bền và chắc. . 
Được tài trợ