ÔNG ƠI BỌN CON Ở ĐÂY RỒI.Cụ ông Nguyễn Văn Lài, Hòa Bình, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình bật khóc khi trưa nay nhận hộp cơm nóng đầu tiên sau 5 ngày lũ vùi.Nhà cụ sâu trong hẻm xa trung tâm nên mấy ngày qua thuyền lớn thuyền nhỏ không thấy ai vào.Mọi người đi từ thiện trợ cấp nhớ tìm những vùng sâu vùng xa bị cô lập nữa nhé, chứ nơi thì nhiều quá nơi thì chờ mãi không có gì, đói khát tội lắm ạ 😥

ÔNG ƠI BỌN CON Ở ĐÂY RỒI.Cụ ông Nguyễn Văn Lài, Hòa Bình, Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình bật khóc khi trưa nay nhận hộp cơm nóng đầu tiên sau 5 ngày lũ vùi.Nhà cụ sâu trong hẻm xa trung tâm nên mấy ngày qua thuyền lớn thuyền nhỏ không thấy ai vào.Mọi người đi từ thiện trợ cấp nhớ tìm những vùng sâu vùng xa bị cô lập nữa nhé, chứ nơi thì nhiều quá nơi thì chờ mãi không có gì, đói khát tội lắm ạ 😥
Được tài trợ