ÓT XA....😭😭😭 Nghe tin bà nội mất vào giữa đêm, em Nguyễn Tất N. mới 20 tuổi - cháu đích tôn của bà đã bắt ngay chuyến xe khách về quê để chịu tang bà, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân. Nhưng thật không may khi tai nạn đã ập đến, xe khách tới TP Ninh Bình thì bất ngờ gặp sự cố thương tâm, khiến 4 người không qua khỏi, trong đó có em N. Ông trời thật bất công quá, xin chia buồn cùng gia đình với nỗi đau mất mát quá lớn này.... Ảnh: #Topcomments

ÓT XA....😭😭😭

Nghe tin bà nội mất vào giữa đêm, em Nguyễn Tất N. mới 20 tuổi - cháu đích tôn của bà đã bắt ngay chuyến xe khách về quê để chịu tang bà, cũng là mẹ Việt Nam anh hùng - Nguyễn Thị Tân.

Nhưng thật không may khi tai nạn đã ập đến, xe khách tới TP Ninh Bình thì bất ngờ gặp sự cố thương tâm, khiến 4 người không qua khỏi, trong đó có em N.
Ông trời thật bất công quá, xin chia buồn cùng gia đình với nỗi đau mất mát quá lớn này....

Ảnh: #Topcomments
Được tài trợ