Phạm Thanh Tâm, sinh năm 1989 đến từ Hà Nội 💙

Được tài trợ