Phi công nhìn thấy ánh sáng bí ẩn đỏ rực trên Đại Tây Dương, sau này được xác định là đèn của tàu lớn đánh cá thu đao

Phi công nhìn thấy ánh sáng bí ẩn đỏ rực trên Đại Tây Dương, sau này được xác định là đèn của tàu lớn đánh cá thu đao
Được tài trợ