Phiên bản Liupanshui của Sky City, tớ không biết rằng đó là chủ nhân sống ẩn dật ở đây. Thật quá sốc.

Phiên bản Liupanshui của Sky City, tớ không biết rằng đó là chủ nhân sống ẩn dật ở đây. Thật quá sốc. 
Được tài trợ