Ramon Artagaveytia đã may mắn sống sót sau vụ chìm tàu năm 1871. Phải đến 41 năm sau, Artagaveytia mới có đủ can đảm bước lên tàu một lần nữa. Tuy nhiên, điều không may là Artagaveytia đã lên con tàu Titanic huyền thoại. Con tàu này bị chìm dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912 sau khi va phải tảng băng trôi khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong đó có hành khách Artagaveytia.

Ramon Artagaveytia đã may mắn sống sót sau vụ chìm tàu năm 1871. Phải đến 41 năm sau, Artagaveytia mới có đủ can đảm bước lên tàu một lần nữa.

Tuy nhiên, điều không may là Artagaveytia đã lên con tàu Titanic huyền thoại. Con tàu này bị chìm dưới đáy Đại Tây Dương năm 1912 sau khi va phải tảng băng trôi khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong đó có hành khách Artagaveytia.
Được tài trợ