Rất phổ biến vào đầu mùa thu, giày đơn nhỏ khóa lớn hình chữ V đơn giản và khí quyển phải được nhập vào, làm bằng da nguyên chất, thoải mái và thoáng khí, siêu đẹp và dễ mặc! .

Rất phổ biến vào đầu mùa thu, giày đơn nhỏ khóa lớn hình chữ V đơn giản và khí quyển phải được nhập vào, làm bằng da nguyên chất, thoải mái và thoáng khí, siêu đẹp và dễ mặc! . 
Được tài trợ