Sao tôi phải xin lỗi dù mình không sai?

Sao tôi phải xin lỗi dù mình không sai?
Được tài trợ