Sau anh Bo thì anh Quang Vinh là người thứ 2 ở Việt Nam bị thời gian lãng quên 😅😅 Ảnh: Cường Nguyễn

Sau anh Bo thì anh Quang Vinh là người thứ 2 ở Việt Nam bị thời gian lãng quên 😅😅

Ảnh: Cường Nguyễn
Được tài trợ